Θαλής Φροντιστήριο Μ.Ε.

Θαλής - Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Διεύθυνση: Μάντζαρου 30, Κέρκυρα 49100

Τηλέφωνο: 2661 022616